Drevené chrámy


photo PIPA

News
Zaklęte w drewnie...
by Pogranicze SK
Published: June 15, 2017
Izpis    Email

   Odkryj świat drewnianych, pełnych symboliki kościołów, które świadczą o determinacji, pokorze i wierze naszych przodków. Świątynie te należą do najcenniejszych zabytków kulturalnych Słowacji. O ich ostatecznym kształcie architektonicznym i artystycznym nie zdecydował pusty przepych, lecz odwrotnie - prostota i celowość. Za unikalną uznać należy przede wszystkim technologię ich wznoszenia, która zakładała stosowanie wyłącznie materiałów drewnianych bez gwoździ.


Beri več...

Preglej komentarje (0)... dziedzictwo UNESCO zaklęte w drewnie... unikatowe skarby sztuki i kultu religijnego...
by Pogranicze SK
Published: June 25, 2016
Izpis    Email

Drevené chrámy severovýchodného Slovenska
Drewniane świątynie Północno-Wschodniej Słowacji

     Odkryj świat drewnianych, pełnych symboliki kościołów, które świadczą o determinacji, pokorze i wierze naszych przodków. Świątynie te należą do najcenniejszych zabytków kulturalnych Słowacji.
   Do dziś zachowało się około 40 drewnianych kościołów, których fundament datuje się na różne okresy w obrębie XVII-XIX wieku. Każdy z nich stanowi zabytek w swojej klasie.

    O ich ostatecznym kształcie architektonicznym i artystycznym nie zdecydował pusty przepych, lecz, odwrotnie - prostota i celowość. Za unikalną uznać należy przede wszystkim technologię ich wznoszenia, która zakładała stosowanie wyłącznie materiałów drewnianych bez gwoździ.
   Drewniane kościoły należy do najbardziej unikatowych skarbów sztuki i kultu religijnego na Słowacji. To wyjątkowe obiekty zarówno pod względem architektonicznym, jak i sakralnym.

   Specyficznym przykładem budownictwa sakralnego są kościoły drewniane. Ludowi budowniczy pokazali w nich harmonię duszy człowieka z przyrodą i tęsknotę za oderwaniem się od życia codziennego. Do najstarszych należą gotyckie kościoły - naprzykład Hervartov (Herwartów), Tvrdošín (Twardoszin). Do drugiego typu należą ewangelistyczne tzw. kościoły artykularne - Sv. Kríž, Leštiny, Kežmarok, Hronsek (Święty Krzyż, Lesztiny). Budowano je na podstawie artykułu ustawy (tak zwane artykuły) cesarza Leopolda I. pod koniec XVII wieku.
    Klejnotem architektury ludowej jest także trzeci typ kościołów zbudowanych we wschodniej Słowacji w większości w XVIII. Pierwotnie kościoły były greckokatolickie, później niektóre zmieniono na prawosławne. Dominują w nich wyjątkowe ikony karpackie, które są zazwyczaj osadzone do ikonostasów ozdobionych w stylach baroku oraz rokoko.

Kežmarok kościół św. Trójcy - 1717
Lokalizacja: Prešovský kraj, Kežmarok
Hervartov kościół św. Franciszka z Asyżu - 1500
Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Bardejov, (wieś - obec) Hervartov

Ladomirová cerkiew św. Michała Archanioła - 1742
Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Svidník,  (obec) Ladomirová
Bodružal – cerkiew św. Mikołaja - 1658
Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Svidník, (wieś obec) Bodružal
Ruská Bystrácerkiew Przeniesienia relikwii św. Mikołaja - XVIIIth
Lokalizacja: Košický kraj, okres Sobrance, Ruská Bystrá
Leštiny Artykularny Kościół - 1686
Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, Leštiny (wieś w powiecie) Dolný Kubín.
Tvrdošín kościół Wszystkich Świętychy - XVth
Lokalizacja: Žilinský kraj, Tvrdošín

Hronsek Artykularny Kościół - 1726
Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Hronsek

   Wyjątkową ogólnoświatową wartość przedstawiają drewniane kościoły Łuku Karpackiego, które zostały w 2008 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: rzymsko-katolickie kościoły w Hervartove oraz Tvrdošíne, ewangelickie kościoły artykularne w Kežmarku, Leštinách i Hronseku, kościoły obrządku wschodniego w Bodružali, Ladomirovej i Ruskej Bystrej.
Opracowali; Veronika i Emil, Daniel, Frantisek, Miro, Bohus Zhukiewicz, Zakapior
photo; Slovakia travel, muzeum.sk, tamBylscy, Daniel, Miro, (zakapior)

Beri več...

Preglej komentarje (0)Kožuchovce - Kostol sv. Mikuláša
by Pogranicze SK
Published: October 15, 2015
Izpis    Email

Košice
Lokalizácia: Košice a MČ Staré mesto
    Greckokatolicki drewniany Kościół św. Mikołaja
 z roku 1741 jest typową trójdzielną świątynią typu łemkowskiego z trzema wieżami.
   We wnętrzu znajdują się cenne malowidła ścienne z XVIII wieku. Wnętrze ozdobił nieznany artysta ludowy wieloma malowidłami ściennymi z tematyką starotestamentową i nowotestamentową.
   Ikonostas pochodzi z XVIII. Obiekt w latach 1925-1927 przeniesiono do areału ogrodowego Wschodnio Słowackiego Muzeum w Koszycach.
Bohus Zhukiewicz, photo slovakia.travel, muzeum.sk

Beri več...

Preglej komentarje (0)Brežany - Kostol sv. Lukáša Evanjelistu
by Pogranicze SK
Published: November 20, 2014
Izpis    Email

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Prešov, Brežany

   Greckokatolicki drewniany Kościół św. Łukasza Ewangelisty z roku 1727. Jest to trójdzielny obiekt zrębowy o nietypowej architekturze  zewnętrznej z wyraźnymi  wpływami gotyckiej rzymskokatolickiej architektury sakralnej. Typową jest samodzielnie stojąca wieża, która nie jest złączona z konstrukcją dachową nawy.
   Kościół, który jest częścią składową historycznego cmentarza należy do najstarszych kościołów drewnianych na Słowacji. Główny ołtarz jest barokowy i pochodzi z 1782. Jeszcze starszy jest ikonostas, który pochodzi z 1733 roku.
Bohdan Zhukiewicz, photo slovakia.travel

Beri več...

Preglej komentarje (0)(Zemplín region)... okres Sobrance, Snina...
by Pogranicze SK
Published: October 15, 2013
Izpis    Email


* Inovce
Lokalizácia
: Košický kraj, okres Sobrance, Inovce.
   Chrám svätého Michala Archanjela.
   Greckokatolicki drewniany kościół św. Michała Archanioła wybudowany w roku 1836. Jest to trzyczęściowa budowla zrębowa przykryta czterospadowym dachem gontowym z dwoma wieżyczkami. W areale znajduje się dzwonnica drewniana.
   Ikonostas pochodzi z połowy XIX wieku, a do najciekawszych ikon należy ikona „Pieta” z 1842.

*
Uličské Krivé
Lokalizácia
: Prešovský kraj, okres Snina, Uličské Krivé.
   Kostol sv. Michala Archanjela.
   Greckokatolicki drewniany Kościół św. Michała Archanioła z roku 1718,
 - jest trójdzielną budowlą zrębową typu bojkowskiego zlokalizowaną na niskich fundamentach kamiennych,
- ikonostas pochodzi z XVIII wieku i został zrobiony w stylu barokowym. Niektóre ikony jak np. ikona św. Mikołaja, Chrystus Pantokrator i niektóre inne są z XVI wieku.
Opracował Bohus Zhukiewicz
photo Slovakia.travel, Zakapior


Okres Snina;
 *
Hrabová Roztoka - 1750

* Jalová - 1772
* Kalná Roztoka - XVIII
* Ruský Potok - 1740

* Šmigovec - 1775
* Topoľa - 1700

Beri več...

Preglej komentarje (0)Expozícia ľudovej architektúry a bývania...
by Pogranicze SK
Published: September 25, 2013
Izpis    Email

Ekspozycja architektury ludowej i mieszkalnictwa

Skanzen Humenne
na północnym wschodzie Słowacji, w ogrodzie pierwotnie renesansowego pałacu z 1610 roku, który pod koniec XIX wieku został przebudowany według wzorów francuskich pałaców barokowych, znajduje się Muzeum Architektury.
    Odwiedzający muzeum mają możliwość zaznajomienia się na stosunkowo małym terenie z gustami architektonicznymi, tradycjami i zręcznością mieszkańców regionu.
   Muzeum zostało udostępnione zwiedzającym na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Znajdujących się tu łącznie 15 obiektów reprezentuje ludową drewnianą architekturę regionu wschodnio karpackiego. Obok typowych domów mieszkalnych z oryginalnym wyposażeniem ekspozycja obejmuje także budynki gospodarcze, kuźnie i młyn.
   Wśród eksponatów największym zainteresowaniem cieszy się drewniany kościół z barokowym wnętrzem oraz ikonostasem, który został tu przeniesiony z położonej najdalej na wschodzie wsi słowackiej Nová Sedlica.

* Nová Sedlica
Lokalizácia
: Prešovský kraj, okres Humenné, Humenné.
   Gréckokatolícky drevený kostol sv. Michala Archanjela.
   Świątynia św. Michała Archanioła zbudowana w roku 1764. Jest to trójdzielny budynek zrębowy typu łemkowskiego. Trójdzielność przestrzeni podkreślona jest z zewnątrz trzema wieżami.
   Ikonostas pochodzi z XVIII, niektóre ikony z XVI i XVII wieku. Obiekt w latach 1974 - 1977 został przeniesiony do ekspozycji architektury ludowej i mieszkań Muzeum Krajoznawczego.

Bohus Zhukiewicz
photo Zakapior


Beri več...

Preglej komentarje (0)(Šariš región)... okres Svidnik 1...
by Pogranicze SK
Published: August 17, 2012
Izpis    Email

* Vysny Komarnik - 1924
* Nizny Komarnik - 1938
* Príkra - 1777
*
Mirola
- wieś położona na południowy-wschód od przejścia granicznego w Barwinku.
Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v 1770.
     Drewniana greckokatolicka cerkiew została zbudowana na dominującej platformie. Poświęcona jest Opiece Najświętszej Bogurodzicy. Ma typową zrębową konstrukcję i trójdzielny zewnętrzny i wewnętrzny układ. W tej świątyni do dziś używa się podczas liturgii starocerkiewno-słowiański jako dziedzictwo naszych ojców sięgające do słowiańskich misjonarzy świętych Cyryla i Metodego.
    Widzimy trójdzielny sakralny budynek typu łemkowskiego. Z zewnątrz jego trzy części akcentowane są stopniowymi piramidalnymi dachami. Wieża stoi samodzielnie, poza zrębową częścią na czterech głównych kolumnach. Cała budowla została pokryta deskami i gontowym dachem. Górna część wieży jest pionowo listwowana małymi akustycznymi otworami. Dach wieży jest piramidalny z osadzoną płaską cebulą przedłużającą się jakby do latarenki. Nad jej daszkiem jest mniejsza cebulka a nad nią trójramienny krzyż.

Beri več...

Preglej komentarje (0)Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku...
by Pogranicze SK
Published: August 15, 2012
Izpis    Email

Skanzen Svidnik

    Ekspozycja Etnograficzna w plenerze - Słowackie Muzeum Narodowe - Muzeum Kultury Ukraińskiej w Świdniku jest wyjątkowe ze względu na swoją  specjalizację, jest też najstarszym muzeum poświęconym tematyce mniejszości narodowej na Słowacji. Jego misją jest dokumentowanie podstawowego etapu rozwoju kulturalno-historycznego, politycznego i społecznego słowackich Rusinów od najstarszych czasów aż po współczesność.
  
Zabytki ludowej architektury materialnej i duchowej Rusinów - Łemków są zgromadzone na terenie etnograficznej ekspozycji w plenerze, pod gołym niebem. Prezentacja mieści się nad amfiteatrem należącym do miasta Svidnik, w północno-wschodniej części Słowacji.
Bohus Zhukiewicz
photo Jan, ZakapiorBeri več...

Preglej komentarje (0)(Šariš región)... okres Svidnik 2...
by Pogranicze SK
Published: July 13, 2012
Izpis    Email

   Wędrując po ścieżkach Beskidu Niskiego warto czasami przekroczyć granice polsko-słowacką by odwiedzić słowacką część Beskidu Niskiego oraz otaczające pogórza.
    Historia XX-go wieku obeszła się z tym regionem łaskawiej niż z jego polską częścią. Zawierucha pierwszej wojny światowej nie poczyniła dużych zniszczeń a po II-giej wojnie światowej słowaccy Rusini nie zaznali działań władz, które miałyby takie skutki jak Akcja "Wisła" i wysiedlenia lat 1944-1946.
   Dzięki temu rusińska kultura materialna i duchowa miała szansę przetrwać. Czy to się udało to temat na osobną rozprawę lecz niewątpliwie ocalała prawie w komplecie drewniana architektura cerkiewna, która po północnej części granicy, w opuszczonych dolinach zniszczała lub została zdewastowana i rozgrabiona.
Bohdan Zhukiewicz, photo slovakia.travel, (zakapior)

 Dobroslava - 1705
Hunkovce - XVIII
* Korejovce - 1764
* Krajné Čierno - 1730
* 
Krajna Polana
* Medvedie - 1903

* Šemetkovce - 1752

Beri več...

Preglej komentarje (0)(Šariš región)... okres Bardejov...
by Pogranicze SK
Published: June 17, 2012
Izpis    Email

Mikulášová - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky
   Greckokatolicki drewniany kościół Ochrony Przeświętej Bogurodzicy z roku 1730.
 - w 1931 przesunięty go do skansenu - Muzeum Architektury Ludowej w Uzdrowisku Bardziejowskim
,
- j
est to trójdzielny obiekt zrębowy z wartościowym ikonostasem i z ciekawym zewnętrznym kolorowym zdobnictwem dekoracyjnym
,
- n
iedawno odbyła się jego dalsza rekonstrukcja, a cały kościółek, łącznie ze stylowym drewnianym ogrodzeniem z dwoma bramkami, dokończono pod koniec września roku 2005
,
- d
o wnętrza kościółka powrócił znowu pierwotny ikonostas z XVIII wieku.
Opracował Daniel, photo Muzeum, Marian, (zakapior)

* Frička - XVIII
* Jedlinka - 1763
* Krivé - 1826
* Lukov - Venécia
- 1708
* Tročany - 1739

Zboj - Kostol sv. Mikuláša
Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Bardejov, Bardejovské Kúpele
   Prawosławny drewniany Kościół św. Mikołaja zbudowany w roku 1775. Jest to trójdzielna czteroprzestrzenna budowla należąca do  typowych łemkowskich rusińsko - ukraińskich trójdzielnych świątyń zrębowych z trzema wieżami.
   Rokokowy ikonostas z 1766 należy do najbardziej zachowanych ikonostasów na Słowacji. Niektóre ikony (św. Mikołaj, Ukrzyżowanie) pochodzą nawet z XVII wieku.
   W 1967 roku świątynię tę przewieziono do skansenu - Muzeum Architektury Ludowej w Uzdrowisku Bardejowskim.

Beri več...

Preglej komentarje (0)Naslednji »
... photo...

photo Veronika

Wędrujemy...

Drevené kostoly UNESCO...


... Expozícia ľudovej architektúry a bývania (Skanzen)
v Humenné...... Múzeum ukrajinskej kultúry
v Svidník...


... Múzeum ľudovej architektúry
v Bardejovské Kúpele...


... Ľubovnianske múzeum
v Starej Ľubovni...


... wieś na Zamagurzu
v Osturňa...... góralska wieś
v Ždiar...... Múzeum liptovskej dediny
v Pribylina...... rezerwat architektury ludowej
v Vlkolínec... Múzeum oravskej dediny
v Zuberec-Brestová...Wiesław Gargała