Novinka

News
Zamek - ruiny...
by Pogranicze SK
Published: May 24, 2017
Izpis    EmailLikava
 Likavský hrad
Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Ružomberok, Likavka.

   Komitat liptowski zajmował Kotlinę Liptowską, dziś obok Spisza najlepiej chyba znaną turystom z Polski część Słowacji. Osią tej kotliny jest  rzeka Wag, wzdłuż której powstała większość wsi i wszystkie miasta. Naturalne granice komitatu wyznaczały pasma Tatr Zachodnich, Niżnych Tatr, Wielkiej Fatry i Gór Choczańskich. Jego powierzchnia wynosiła 2247 km2.
   Początkowo Liptów wchodził w skład komitatu zwoleńskiego. Jako samodzielna jednostka został wyodrębniony pomiędzy 1321 a 1340 roku. Przez krótki okres obejmował tereny sąsiedniej Orawy, która wyodrębniła się z niego niewiele lat później. Stolica komitatu początkowo mieściła się w Starym Zamku Liptowskim, w 1474 została przeniesiona do zamku Likawa, a w 1709 do pałacu św. Zofii w Rużomberku. Od połowy XVI wieku funkcja żupana była dziedziczona w rodzinie lllésházych.
Zakapior
photo turysta.org, Zakapior

Beri več...

Preglej komentarje (0)... w Liptowskiej krainie...
by Pogranicze SK
Published: May 13, 2017
Izpis    EmailHrad Liptovský Hrádok
Zamek i dwór - Historia
Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok.

   Na początku XIV wieku u ujścia Białej Liptowskiej do Wagu, u podnóża Niskich Tatr, na niewielkiej skale wapiennej zwoleński żupan Donc zbudował gotycki kamienny zamek. Zamek otoczono fosą, która zachowała się do dziś w postaci jeziorka. Pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 1341 roku
, określano go jako „Wywar”, w niektórych dokumentach figuruje jako „Novum Castrum” lub „Hradek”. Zamek pełnił funkcję strażnika drogi handlowej zwanej \"Via Magna\". Ten historyczny szlak wiódł z Europy Środkowej do Europy Wschodniej.
   W roku 1399 król Zygmunt oddał zamek w ręce M. Gorjańskiego. W 1433 zamek opanowali husyci, a później zajmowali go żołnierze Jana Jiskry. Zamek często zmieniał swoich właścicieli.
Zakapior


Beri več...

Preglej komentarje (0)Magnaci na Liptowie...
by Pogranicze SK
Published: May 12, 2017
Izpis    Email

Pariżowcy i ich następcy
    Ważną pozycję rodu Pariżowskich potwierdza fakt, że razem z kasztelanami Wielkiego Zamku Liptowskiego - Star hradu, byli bezpośrednimi reprezentantami władzy królewskiej w tym rejonie. Byli też głównymi świeckimi patronami fary święto marskiej, która stanowiła centrum kościelnej administracji w Liptowie. Pod wpływem reformacji Jan Pariżowski, razem z Jerzym z sąsiedniej Świętej Anny, w roku 1539 zajął majątek kościoła Błogosławionej Panny Marii w Świętej Marze. Jan Pariżowski, prawdopodobnie syn wspomnianego, urzędujący podżupan liptowski, zabrał w roku 1559 także klejnoty z tego kościoła. W 1564 ród Pariżowskich wymarł. Dwór i majątki w Pariżowcach uzyskali Rakowscy. Dostali się przez to do wieloletniego sporu z rodziną Uszaliowców - Uzaly, mających także prawa do spadku.
Jurko

Beri več...

Preglej komentarje (0)Stary, Wielki Liptowski Zamek
by Pogranicze SK
Published: May 11, 2017
Izpis    Email

Liptowski (Hrad Liptov)
Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok.

   Najwyżej położony zamek na Słowacji leży na wysokości 993 m nad poziomem morza w łańcuchu górskim Chočské vrchy na północy kraju. W przeszłości Zamek Liptowski był majątkiem kilku właścicieli, którzy go najpierw uzyskali od króla, a następnie został przedmiotem praw dziedzicznych.

   Powiada się, że o losie zamku w końcu zadecydował jeden z panów zamkowych w ten sposób, że kazał na oślep wystrzelić kulę armatnią i tam gdzie ona dopadnie, miał się znaleźć przyszły właściciel. Kula armatnia spadła w miejscowości Sielnica i od tamtych czasów zamek w Liptowie nazywa się też Zamkiem Sielnica.
   W kompleksie zamkowym znajduje się ekspozycja archeologiczna w przyrodzie, a zwiedzający mają dostęp do resztek odkrytej na podstawie archeologicznych badań architektury.
Zakapior

Beri več...

Preglej komentarje (0)... nowa rzeczywistość historii pogranicza...
by Sebastian Dubiel-Dmytryszyn
Published: February 25, 2017
Izpis    Email

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn

   Etno kulturowe procesy zachodzące po roku 1989 wśród rusińskiej mniejszości narodowej na Słowacji charakteryzuje dynamiczne ożywienie.
   
Nowa rzeczywistość stworzyła więcej przestrzeni dla mniejszości etniczno - narodowych, umożliwiła reprezentowanie własnych interesów oraz aktywność kulturową, ale równocześnie wyeksponowała pytanie o identyfikację narodową. W okresie komunizmu identyfikacja ukraińska była jedyną, która stwarzała Rusinom możliwości organizacji i prowadzenia życia kulturalnego, co dla większości z nich nie było zadowalające.
   W 1991 spis powszechny ujawnił wśród dotychczasowych Słowaków i Ukraińców istnienie 30 tys. osób deklarujących rusiński jako język ojczysty, natomiast dziesięć lat później liczba wzrosła do 55 tys.

Beri več...

Preglej komentarje (0)
... photo...