Novinka

News
Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza...
by BWA Krosno
Published: August 30, 2017
Izpis    Email

Krótka charakterystyka twórczości Pavla Michaliča

PAVEL MICHALIČ

   W rozpoczęciu kariery malarza akademickiego Pavlowi Michali
čowi, jako  kreatywnemu twórcy, pozwoliło gruntowne przygotowanie artystyczne jakie zdobyłna bratysławskiej Akademii Sztuk Pięknych (VŠVU), gdzie studiował w latach 1982-1988 u profesora Oto Luptáka. Swoje ambicje artystyczne rozpoczął rozwijać już pod koniec lat 80. w klasycznych dyscyplinach - malarstwie, grafice i rysunku. Podstawą jego procesu twórczego przy pracy z kolorem jest postrzeganie jego właściwości optycznych. Jego malarstwo poprzez swoją koncepcję częściowo połączone jest z postmodernistyczną świadomością i bliskie liryczno-abstrakcyjnym środkom wyrazu.

Beri več...

Preglej komentarje (0)
... photo...