Novinka

News
Miniatury świątyń w Myczkowcach...
by Pogranicze SK
Published: May 13, 2020
Izpis    Email

Semetkovce


* Lukov Venécia,
* Zboj.

   W miarę intensywnego rozwoju osadnictwa na górskich terenach (ziemiach) słowackich od XIV do XVII wieku a szczególnie w XVI pojawili się wyznający prawosławie Rusini i Wołosi. Ta społeczność pasterska z czasem przeszła w osiadły tryb życia, tworząc znane nam grupy etnograficzne Łemków i Bojków.

* Hervartov, Bodružal, Ruská Bystrá - wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Beri več...

Preglej komentarje (0)... nowa rzeczywistość historii pogranicza...
by Sebastian Dubiel-Dmytryszyn
Published: December 25, 2019
Izpis    Email

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn

   Etno kulturowe procesy zachodzące po roku 1989 wśród rusińskiej mniejszości narodowej na Słowacji charakteryzuje dynamiczne ożywienie.
   
Nowa rzeczywistość stworzyła więcej przestrzeni dla mniejszości etniczno - narodowych, umożliwiła reprezentowanie własnych interesów oraz aktywność kulturową, ale równocześnie wyeksponowała pytanie o identyfikację narodową. W okresie komunizmu identyfikacja ukraińska była jedyną, która stwarzała Rusinom możliwości organizacji i prowadzenia życia kulturalnego, co dla większości z nich nie było zadowalające.
   W 1991 spis powszechny ujawnił wśród dotychczasowych Słowaków i Ukraińców istnienie 30 tys. osób deklarujących rusiński jako język ojczysty, natomiast dziesięć lat później liczba wzrosła do 55 tys.

Beri več...

Preglej komentarje (0)
... photo...