Novinka

News
Galeria zaprasza...
by Atrium v Presove
Published: November 8, 2017
Izpis    Email


Beri več...

Preglej komentarje (0)Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza...
by BWA Krosno
Published: August 30, 2017
Izpis    Email

Krótka charakterystyka twórczości Pavla Michaliča

PAVEL MICHALIČ

   W rozpoczęciu kariery malarza akademickiego Pavlowi Michali
čowi, jako  kreatywnemu twórcy, pozwoliło gruntowne przygotowanie artystyczne jakie zdobyłna bratysławskiej Akademii Sztuk Pięknych (VŠVU), gdzie studiował w latach 1982-1988 u profesora Oto Luptáka. Swoje ambicje artystyczne rozpoczął rozwijać już pod koniec lat 80. w klasycznych dyscyplinach - malarstwie, grafice i rysunku. Podstawą jego procesu twórczego przy pracy z kolorem jest postrzeganie jego właściwości optycznych. Jego malarstwo poprzez swoją koncepcję częściowo połączone jest z postmodernistyczną świadomością i bliskie liryczno-abstrakcyjnym środkom wyrazu.

Beri več...

Preglej komentarje (0)... nowa rzeczywistość historii pogranicza...
by Sebastian Dubiel-Dmytryszyn
Published: February 25, 2017
Izpis    Email

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn

   Etno kulturowe procesy zachodzące po roku 1989 wśród rusińskiej mniejszości narodowej na Słowacji charakteryzuje dynamiczne ożywienie.
   
Nowa rzeczywistość stworzyła więcej przestrzeni dla mniejszości etniczno - narodowych, umożliwiła reprezentowanie własnych interesów oraz aktywność kulturową, ale równocześnie wyeksponowała pytanie o identyfikację narodową. W okresie komunizmu identyfikacja ukraińska była jedyną, która stwarzała Rusinom możliwości organizacji i prowadzenia życia kulturalnego, co dla większości z nich nie było zadowalające.
   W 1991 spis powszechny ujawnił wśród dotychczasowych Słowaków i Ukraińców istnienie 30 tys. osób deklarujących rusiński jako język ojczysty, natomiast dziesięć lat później liczba wzrosła do 55 tys.

Beri več...

Preglej komentarje (0)
... photo...