Novinka

News
Michalovce - Rzeszów
by Pogranicze Media
Published: February 17, 2018
Izpis    Email   Zakladna skola w Michalovcach na Słowacji - tutejsza twórczość artystyczna oparta jest na lokalnych mieszkańcach a szczególnie dzieciach i młodzieży ze szkół regionu i kółek zainteresowań.
   W repertuarze można zobaczyć tradycyjne słowackie tańce ludowe, towarzyskie, układy taneczne do współczesnej muzyki jak i grupę akrobatyczną, którą mogliśmy podziwiać na koncertach podczas ostatniej wizyty w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
   Co roku w Michalovcach odbywa się Międzynarodowy Festiwal, w którym udział bierze młodzież prezentująca swój dorobek artystyczny.
    Rokrocznie również Zespól Pieśni i Tańca "BANDOSKA" zapraszany jest na ten festiwal i tak to trwa od ponad 10 lat. W ramach rewizyty do Rzeszowa zapraszamy uczniów Zakladnej skoly w Michalovcach, aby zaprezentowała swój repertuar.
   Dwa lata temu można było ich zobaczyć na "PANIADZE". Prezentowali się wówczas na scenie pod wieżą farną.
Mieczysław K O W A L

Beri več...

Preglej komentarje (0)Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza...
by BWA Krosno
Published: February 5, 2018
Izpis    Email   "Najpierw tworzę ze znalezionych materiałów naturalnych jak trawy, gałązki, a nawet plastikowe butelki i inne przedmioty. Sprawiam, że proces fotograficzny przekształc
a się w formę graficzną. Wtedy - bywa również, że uzupełniam obrazy kolejnymi, wymyślonymi formami. Rzeczy przestrzenne stają się dwuwymiarową powierzchnią. Dzięki temu można ich transkrypcje w dowolnym miejscu wprowadzić jako symbiozę różnych technik artystycznych. Są to podstawowe techniki sztuki - rysunek, malarstwo i grafika. Do tego dochodziłem powoli na przestrzeni lat - stopniowo zmieniałem widzenie procesu malarskiego. Ponieważ byłem w szkole nauczony technik ceramicznych to technologia tej sztuki przestrzennej była dla mnie pewną granicą. Większość prac powstawała w glinie, z użyciem farby i glazury. Przekładałem to wszystko potem na płaszczyznę obrazów”.

Beri več...

Preglej komentarje (0)... nowa rzeczywistość historii pogranicza...
by Sebastian Dubiel-Dmytryszyn
Published: February 25, 2017
Izpis    Email

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn

   Etno kulturowe procesy zachodzące po roku 1989 wśród rusińskiej mniejszości narodowej na Słowacji charakteryzuje dynamiczne ożywienie.
   
Nowa rzeczywistość stworzyła więcej przestrzeni dla mniejszości etniczno - narodowych, umożliwiła reprezentowanie własnych interesów oraz aktywność kulturową, ale równocześnie wyeksponowała pytanie o identyfikację narodową. W okresie komunizmu identyfikacja ukraińska była jedyną, która stwarzała Rusinom możliwości organizacji i prowadzenia życia kulturalnego, co dla większości z nich nie było zadowalające.
   W 1991 spis powszechny ujawnił wśród dotychczasowych Słowaków i Ukraińców istnienie 30 tys. osób deklarujących rusiński jako język ojczysty, natomiast dziesięć lat później liczba wzrosła do 55 tys.

Beri več...

Preglej komentarje (0)
... photo...