Novinka

News
Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza...
by BWA Krosno
Published: August 30, 2017
Izpis    Email   Twórczość Michaliča jest przekonująca swoim technologicznym gryfem, energią, ale także delikatnością. Artysta jest zwolennikiem różnego rodzaju eksperymentowania, w tym także stosowania zasady przypadku. Podstawą jego malarskiego odzwierciedlania jest subiektywnie uchwycenie poszczególnych elementów czy struktur w zwykłej rzeczywistości, a następnie ich artystyczne wyrażenie. Widz nie dostaje gotowego przekazu, który można dostrzec tylko za pomocą wzroku. Artysta pokazuje, że przeżywana przez nas rzeczywistość jest nie tylko racjonalna, ale również irracjonalna, jakby zabierał widza do wcześniej nieodkrytych krańców. Jego obrazy tworzone są w sposób taki, żeby wyzywały, prowokowały i asocjowały z wyobrażeniami i fantazją widza. Zgodnie z tą zasadą: u jednej osoby mogą wywołać wyobrażenie przestrzeni kosmicznej, głębi nieznanych światów; ktoś inny zaś może je odebrać jako niezobowiązującą zabawę kolorami, co ze względu na lepsze zrozumienie i interpretację zmusza obserwatora do interaktywnej pracy z dziełem, intymnej relacji i ochoty do przejścia do subiektywnej, intuicyjnej i emocjonalnej interpretacji indywidualnej. Pavel Michalič jako doskonały rysownik przemienia swój wielki talent artystyczny także w grafiki, wykorzystując przy tym głównie techniki ryto grafii, litografii i serigrafii. Jego kreska jest przekonująca, jeśli chodzi o odzwierciedlanie rzeczywistości, ale także kreatywna, metaforyczna i pełna wyobraźni, jeśli chodzi o tematy przedstawiane w sposób nadrealny. Na swoim koncie ma dwadzieścia książek z ilustracjami (głównie poezja). Odbył dwa kilkumiesięczne pobyty stypendialne w Stanach Zjednoczonych (w latach 2004 i 2011). Michalič swoje walory artystyczne potwierdził poprzez udział w kilkunastu międzynarodowych wystawach zbiorowych i wielu międzynarodowych konkursach plastycznych (USA, Chiny, Japonia, Europa Zachodnia). Maza sobą sporo autorskich i zbiorowych wystaw, które miały miejsce zarówno na Słowacji, jak i za granicą. Przez kilka lat pracował w Akademii Sztuki w Bańskiej Bystrzycy. Obecnie sztuce poświęcił się zawodowo i działa jako artysta niezależny.
Dr. Tibor Kočík członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki Nowoczesnej w Bratysławie.Pavel Michalić
Urodził się 14 sierpnia 1962 roku w Stropkowie.
   W latach 1978 - 1982 kształcił się w Średniej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Koszycach na kierunku wystawiennictwo. Następnie w latach 1982 - 1988 studiował grafikę użytkową w Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie w pracowniach doc. Ivana Vychlopena, prof. Oto Luptáka oraz asystenta Dušana Pacúcha. Od roku 1990 do roku 1991 był nauczycielem przedmiotów plastycznych w Średniej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Koszycach.
   W kolejnych latach, od 1991 do 1999 roku uprawiał twórczość artystyczną w zakresie malarstwa, rysunku, ilustracji, grafiki i projektowania graficznego.
   W roku 1999 został wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy na Wydziale Sztuk Pięknych. W ostatnim roku naucza w Artystycznej Średniej Szkole Sztuki Scenicznej w Bratysławie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją, grafiką i projektowaniem graficznym. Dotychczas prezentował swoją twórczość podczas trzydziestu wystaw indywidualnych oraz brał udział w blisko pięćdziesięciu wystawach zbiorowych. Mieszka i tworzy w miejscowości Senec opodal Bratysławy.Preglej komentarje (0)
... photo...