Novinka

News
Miniatury świątyń w Myczkowcach...
by Pogranicze SK
Published: May 13, 2020
Izpis    Email

Hervartov
Kościół pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu.
   Zbudowany około 1500 roku. Jest najpiękniejszym drewnianym kościołem rzymskokatolickim na Słowacji. Jest to budowla orientowana, zrębowa, z wieżą słupową. Prezbiterium zamknięte wielobocznie z zakrystią od północy. Dach jedno kalenicowy gontowy. Wnętrze zdobią ciekawe polichromie powstałe w różnych okresach. Ołtarz główny to gotycki tryptyk z lat 1460-70.
   W polu środkowym Matka Boża z Dzieciątkiem, a obok niej św. Barbara i św. Katarzyna Aleksandryjska. W kościele
znajduje się też cenny gotycki obraz z tych samych lat przedstawiający św. Franciszka z Asyżu. Na uwagę zasługuje również drewniana chrzcielnica z XVII wieku.


 
Bodruzal
Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja.
   Wzniesiona w 1658. Należy do najstarszych i najlepiej zachowanych świątyń wschodnich na Słowacji. Jest to cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego, orientowana, pozornie dwudzielna. Między prezbiterium a nawą kompletny ikonostas z 1794. Wyposażenie świątyni barokowe. Niektóre elementy wystroju bogato złocone i posrebrzane. Na północnej ścianie nawy bardzo ciekawe polichromie figuralne z połowy XVIII.
   Od 1968 - 1989 korzystali z niej wspólnie zarówno grekokatolicy jak i prawosławni.Ruska Bystra
Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja.
   Zbudowana na początku XVIII. Budowa trójdzielna. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, nawa szeroka. Na zrębie babińca posadowiona niska słupowa wieża o prostych ścianach. Wejście do cerkwi kryje szeroki okap. Wewnątrz późnobarokowy ikonostas.
   W prezbiterium barokowy ołtarz główny o niewielkiej rzeźbionej i polichromowanej nastawie za sceną. Ukrzyżowania przy ścianie prezbiterium ołtarzyk z ikoną
Piety z XVIII.


 
Lukov Venecia
Cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana.
   Jest to cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego, orientowana, zrębowa z wieżą słupową, zbudowana na wzniesieniu w obrębie cmentarza w latach 1708-09. Trzydzieści lat później cerkiew została przebudowana. Wnętrze niewielkie, wyposażenie w głównej mierze barokowe z XVIII. Między prezbiterium a nawą niekompletny ikonostas. Wyposażenie wnętrza uzupełniają pochodzące z II połowy XVIII drewniane polichromowane świeczniki z rokokową dekoracją.Zboj
Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja.
   Zbudowana w 1766. Częściowo zniszczona w czasie II wojny światowej a w 1967 przeniesiona a do skansenu w Bardejovskich Kupelach. Świątynia jest trójdzielna, i konstrukcji zrębowej zbliżona do typu cerkwi bojkowskich. Składa się z trzech członów poligonalnego prezbiterium, kwadratowej nawy i babińca. Wewnątrz rzeźbiony i polichromowany ikonostas należy do najładniejszych i najlepiej zachowanych ikonostasów z XVIII.
Preglej komentarje (0)
... photo...