Warto zwiedzić...

... wędruj z nami...

*Bratislava*Michalovce


*Sobrance


*Snina


*Humenné


*Medzilaborce


*Svidník


*Poprad


*Liptovský Mikuláš


*Ružomberok


*Dolný Kubín ...

TURYSTYKA - Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj..


Vysoké Tatry - Veľká Studená dolina - photo Zakapior


Zamek Orawski - Oravský hrad - photo Daniel

News
Górskie łąki - połoniny
by Pogranicze SK
Published: December 20, 2012
Izpis    EmailJezioro Starina

   Powierzchnia lustra wody: 2,81 km, maksymalna głębokość - 46 m, objętość - 59,8 mln m3.
   Jest to największy na Słowacji zbiornik wodny pitnej zaopatrujący w wodę miejscowości wschodniej Słowacji (przede wszystkim Presov i Koszyce). Wybudowany w latach 1983-1987. W związku z budową, już w latach 70-tych XX wieku wysiedlono 7 łemkowskich wsi w strefie ochronnej wody pitnej przyszłego zalewu. Wysiedlono ponad 3,5 tysiąca ludzi.
   Poza gromadzeniem wody dla celów pitnych, zbiornik pełni funkcję przeciwpowodziową. Nie jest on udostępniony do rekreacji, nie wolno też wjeżdżać samochodem w obszar zlewni zbiornika. Jedynie pd.- wsch. skrajem przechodzi ogólnodostępna (droga nr 558) ze Sniny do miejscowości Ulič.
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Bieszczadzki Park Narodowy (Polska)
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (Polska)
Park Krajobrazowy Doliny Sanu (Polska)
Park Narodowy „Połoniny” wraz ze strefą otulinową (do 1997 Chroniony Krajobrazowy Obszar „Wschodnie Karpaty”) (Słowacja)
Użański Park Narodowy (dawniej rezerwat Stużycia) (Ukraina)
Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy (Ukraina)


Park Narodowy Połoniny

- leży na granicy z Polską i Ukrainą, obejmuje obszar Wierchów Bukowskich (najwyższy szczyt Kremenec, 1208 m n.p.m.) jest najbardziej  wysuniętym na wschód miejscem na Słowacji, gdzie zbiegają się również granice trzech krajów: Słowacji, Polski i Ukrainy. Połoniny to największy na Słowacji skoncentrowany na jednym terenie obszar puszczy (złożony głównie z kilkusetletnich jodeł i buków). Jednocześnie charakterystyczne dla tego obszaru są połoniny czyli łąki na grzbietach gór (np. w okolicach Pľaše, Ďurkovca, Riabej skały i Kamiennej łąki). W Parku wyznaczono 6 Narodowych Rezerwatów Naturalnych: Stužica, Jarabá skała, Rožok, Pľaša, Havešová i Stinska.   Około 80 % powierzchni tworzą lasy, typowy charakter krainy przedstawiają zaokrąglone grzebienie i podmokłe doliny. Tylko miejscami  występują na powierzchnię ostre wierchy skalne. Obszar jest wyjątkowy dzięki największym kompleksom pierwotnych bukowo - jodłowych lasów w Europie, które miejscami stają się puszczami, a także dzięki niezwykłej koncentracji wyjątkowych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Obszar charakteryzuje też występowanie leśnych drapieżników - niedźwiedzia brunatnego, wilka szarego, rysia eurazjatyckiego i dzikiego kota, żyje tu również  żubr górski, który na Słowacji w wolnej przyrodzie występuje już tylko w Parku Narodowym Połoniny.
   Głównym punktem wyjściowym do zwiedzania Połonin jest gmina Nová Sedlica.
photo; bieszczady.net, ZakapiorPreglej komentarje (0)
... photo...

w Tatry - photo Bohdan Zhukiewicz


Dunajec - na spływie - photo Zakapior

Warto zwiedzić...

wędrujemy razem...

... Zemplínska Šírava


>Veľká Domaša


>Park Narodowy Połoniny
Národný park Poloniny - Bukovské
vrchy


>Starina


>Národný park Slovenský raj


>Pieninský národný park


>Červený Kláštor


>
Tatranský národný park


>Štrbské Pleso


>Starý Smokovec


>Tatranská Lomnica...