HISTORIA - región - Zemplín, Šariš, Spiš, Liptov, Orava...


Bojnický zámok - photo VICO

News
... ruiny ogromnego (4,5 ha) zamku...
by Pogranicze SK
Published: November 15, 2014
Izpis    Email

Šarišský hrad. Zamek Szaryski

    Centrum potęgi średniowiecznej regionu Šariš stanowił Zamek Szaryski (Šarišský hrad), od którego wzięło swoją nazwę. Ruiny zamku rozciągają się na wierzchołku wzniesienia (Šarišský vrch) 570 m nad poziomem morza, wznoszącego się nad miasteczkiem Veľký Šariš, 8 km na północny zachód od miasta Prešov we wschodniej Słowacji na wzniesieniu pochodzenia wulkanicznego.

   Historia zamku XII wieku. Został on zbudowany w celu obrony ważnej drogi handlowej, znanej pod nazwą Droga Toryska (Toryská cesta). Do 1660 roku, kiedy nagle, po eksplozji prochu strzelniczego w wyleciał w powietrze, był jednym z największych zamków na Słowacji. Jego potęgę przypominają rozległe ruiny i obrazy z tych czasów.

Dostęp: samochodem aż do podnóża wzgórza, stamtąd pieszo oznakowaną ścieżką około 45 minut, pieszo z miasteczka Veľký Šariš około 1 godz. i 15 min.
Opracował Frantisek

Beri več...

Preglej komentarje (0)Zwany z Polska Bardiowem...
by Pogranicze SK
Published: July 20, 2012
Izpis    Email

Bardejov - Bardiejów, Bardyjów, Bardiów, jest uważany za jedno z najpiękniejszych miast na Słowacji. Historyczne centrum miasta zostało umieszczone na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Koniecznie należy odwiedzić pobliskie (5 km) Bardejovské Kúpele... zdrowie i wypoczynek...
http://www.sk.pogranicze.eu/index.php?categoryid=15
Kąpielisa termalne; Beskid Niski po Słowackiej stronie...

http://www.sk.pogranicze.eu/index.php?categoryid=8
Turystyka; Uzdrowisko Bardiów... - to jedno z najpiękniejszych miast europejskich a szczególnie zachwyca bardiowska starówka...
- w 1986 roku wpisany na listę UNESCO...
- ś
redniowieczna osada...
- w Latopisie Ipatijewskim z 1241 roku...
- wiek XV był okresem...
- renesans to szczyt rozwoju Bardiowa...

Opracowanie Daniel, Dariusz Zając, photo Muzeum, Marian, Bohus Zhukiewicz, (zakapior)

Beri več...

Preglej komentarje (0)... siedziba żupana spiskiego...
by Pogranicze SK
Published: May 15, 2012
Izpis    EmailR
uiny zamku Spisz (Spišský hrad)
Zamek Spiski

   Wschodni horyzont Spisza tworzy rozłożysta sylwetka Zamku Spiskiego (Spišského hradu), który pod względem obszaru, który wynosi ponad 4 ha jest jednym z największych kompleksów zamkowych w postaci ruin w Europie Środkowej.
  
W 1993 roku Zamek oraz zabytki kulturalne bliskiej okolicy zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

    Początki budowy średniowiecznego grodu na trawertynowym wzgórzu sięgają początku XII wieku. Najstarsza wzmianka pisemna o zamku pochodzi z 1120 roku. Na początku pełnił on funkcję twierdzy granicznej na północnej granicy wczesnofeudalnego państwa węgierskiego. Następnie przez kilka wieków był siedzibą żupana spiskiego, co znaczy, że stanowił centralny punkt władzy świeckiej na Spiszu.
    W drugiej połowie XV wieku wykonał jego przebudowę nowy właściciel Štefan Zápoľský, który chciał tutaj stworzyć reprezentacyjną siedzibę szlachecką. W kompleksie zamkowym wybudował pałac, salę rycerską i kaplicę świętej Elżbiety. W jednej z komnat zamku urodził się jego syn Jan, który stał się później królem Węgier.
   Ostatnie prace budowlane na górnym zamku wykonały rody Thurzo i Csáky.
   V 1780 roku kompleks zamkowy zniszczył pożar a Zamek Spiski zamienił się z czasem w ruiny. Całkowitemu spustoszeniu zamku zapobiegli ochraniarze zabytków. W 1970 roku rozpoczęto wymagającą pod względem technicznym konserwację fortyfikacji i pałaców zagrożonych niestabilnością podłoża skalnego.
   W kompleksie zamkowym są aktualnie umieszczone ekspozycje muzealne Muzeum Spiskiego poświęcone historii zamku, broni średniowiecznej i prawu feudalnemu.

   Po okolicy Zamku Spiskiego prowadzi spacerowa ścieżka dydaktyczna
Sivá Brada -
Dreveník. Turyści mogą na ośmiu przystankach mogą się zapoznać z historią okolicy, jak również z ciekawostkami przyrodniczymi.
   Dostęp: samochodem na parking przed zamkiem, stąd pieszo około 10 min., pieszo z gminy Spišské Podhradie około 1 godz.

    Na wysokości 634 m nad poziomem morza, na skale wapiennej przewyższającej okoliczny teren o 200 m, króluje nad Kotliną Spiską jeden z najcenniejszych zabytków Spiszu, narodowa pamiątka kulturalna zamek spiski. Jest on przykładem nie tylko rozwoju naszej architektury od XII do XVIII wieku, ale swoją powierzchnią przewyższającą 4 hektary (dokładnie 41 426 m2) jest uważany za jeden z największych kompleksów zamkowych w Europie Środkowej..
Opracował Miro
photo Dominik Bugar, VICO, Slovakia travel, Bohus Zhukiewicz, (bo, zakapior)

Beri več...

Preglej komentarje (0)Wspomnienie - zabytki; masta, zamki, ruiny; Levocza...
by Pogranicze SK
Published: May 5, 2012
Izpis    Email

   Prastare miasto LEWOCZA (LEVOČA),
 -
leżące na wschodzie regionu Spiszu, jest do słowa kulturalno-historycznym skarbem wśród miast słowackich, z mnóstwem zabytków architektonicznych, związanych ze sławnymi dziejami miasta.
   Spiska LEWOCZA, leżące pod Górami Lewockimi, dzięki swojej bogatej przeszłości są jednymi z najczęściej odwiedzanych miast Słowacji.

1. System fortyfikacyjny
2. Kościół św. Jakuba
3. Ratusz
4. Klatka hańby
5.
Kościół ewangelicki

HISTORIA
   Spiska Lewocza występuje po raz pierwszy na kartach historii w dokumencie z 1249 roku, pod nazwą „Leucha“. Prosperująca osada, dogodnie położona na szlaku handlowym „Via Magna“, szybko się rozrosła do miasta z wieloma przywilejami. W krótkim czasie stała się głównym ośrodkiem niemieckiej kolonizacji na Spiszu, a w 1271 roku stała się stolicą Związku Sasów Spiskich. Dalszy rozwój zmierzał jednak w kierunku osłabienia wpływu tego związku, co w końcu doprowadziło w 1323 roku do nadania Lewoczy rangi wolnego miasta królewskiego.
   Handel był główną siłą napędową rozwoju Lewoczy,  stopniowo osiągając wymiar międzynarodowy. Mieszczanie handlowali z Krakowem, miastami hanzeatyckimi, ba, nawet z Wenecją. Tutejsi rzemieślnicy produkowali nie tylko dla potrzeb własnych, ale zaopatrywali także targi i jarmarki w całych ówczesnych Węgrzech i w Polsce. Nieco później stała się jednym z głównych ośrodków renesansu i humanizmu w ówczesnych Węgrzech.
Opracowała i fotografowała WeronikaMariańska góra (Mariánska hora),
-
z kościołem Wniebowzięcia Panny Marii jest wyraźnie widoczna w okolicy. Prowadzi do niej aleja lipowa z połowy XIX w
ieku z kapliczkami pasyjnymi. Ta stroma ścieżka prowadziła samego papieża Jana Pawła II, który odwiedził miasto w 1995 roku.
   Pielgrzymki odbywają się co roku w pierwszy weekend lipca, a odbywają ją pielgrzymi z całej Słowacji i zagranicy.

   3 października 2005 Lewocza i Mariańska góra zostały wybrane członkiem Europejskiego Związku Mariańskich Miejsc Pielgrzymkowych przez jego reprezentantów. Lewocza należy więc do grona tak znanych światowych miejsc pielgrzymkowych jak Lourdes, Mariazell, Częstochowa czy Fatima.
Opracowała i fotografowała Weronika

Beri več...

Preglej komentarje (0)(Spiš region)... Lubowla Muzeum - zamek Stara Lubovna
by Pogranicze SK
Published: March 30, 2012
Izpis    EmailZ
amek Lubowniański (hrad v Starej Ľubovňi),
Ľubovnianske múzeum.

   Nad miastem Stara Lubownia w północno-wschodniej części regionu Spisz na wapiennym wierzchołku o wysokości 711 m nad poziomem morza wznosi się Zamek Lubownia (hrad Ľubovňa). W przeszłości spotykały się tu koronowane głowy państw, były w nim ukryte polskie skarby koronacyjne, był w nim więziony Maurycy Beniowski, słynny szlachcic, podróżnik i król Madagaskaru.
    Zamek powstał na przełomie XIII - XIV wieku. W okresie jego budowy należał do systemu grodów przygranicznych na północy starych Węgier. Oprócz obrony granicy polsko-węgierskiej strzegł ważnej drogi kupieckiej, która wiodła doliną rzeki Poprad do Polski.

   W 1412 roku w zamku Lubownia doszło do historycznego spotkania węgierskiego króla Zygmunta Luksemburskiego z polskim władcą Władysławem II. Gród dostał się pod zastaw w ręce polskich królów i stał się siedzibą polskich naczelników, czyli pełnomocnych zarządców miast spiskich w zastawie.
    W wyniku wielkiego pożaru w 1553 zamek Lubownia po przebudowie uzyskał nowocześniejszy wygląd renesansowej twierdzy. Po oddaniu spiskich miast Węgrom znaczenie zamku zmalało, zaczął upadać i zamieniać się w ruiny. W ramach odnowy zamku udało się go pomyślnie zrekonstruować, a aktualnie mieści się w nim ekspozycja Muzeum Zamkowego. W 1991 roku została odnowiona i ponownie wyświęcona kaplica zamkowa, w której odbywają się msze święte.
Dostęp: samochodem pod zamek, pieszo z centrum miasta Stará Ľubovňa po szlaku czerwonym, około 30 min.

   Prezentowane wewnątrz ekspozycje muzealne zostały poświęcone historii zamku, cechom, rzemiosłom. Najciekawszym fragmentem ekspozycji jest kilka zrekonstruowanych pomieszczeń dawnego pałacu Lubomirskich, a w wysokim bastionie wystawa dedykowana ostatnim prywatnym właścicielom zamku - rodowi Zamoyskich. W barokowym pałacu pokazane są meble z epoki...
opracował Milan
photo;  zdjęcia użyczone, VICO, V. Dlugolinsky, (bo, zakapior)

   Oddzielną ekspozycją muzealną jest skansen na podzamczu. Tworzy go kolekcja budynków ludowych, która przypomina malowniczą osiadłość podzamcza.
http://www.sk.pogranicze.eu/index.php?categoryid=10&p2_start=10
http://www.sk.pogranicze.eu/index.php?categoryid=10&p2_articleid=3


Beri več...

Preglej komentarje (0)Wspomnienie - zabytki; masta, zamki, ruiny; Spišská Belá...
by Pogranicze SK
Published: December 20, 2011
Izpis    Email

Kasztel Biała Spiska (Spišská Belá - Strážky)

   W mieście Spišská Belá we wschodniej Słowacji, w dzielnicy pod nazwą Strážky stoi kasztel (pałac), który jest klejnotem architektury renesansowej na Słowacji,
 - został zbudowany na fundamentach gotyckiego grodu, który ponoć powstał na ruinach klasztoru templarskiego i jest jednym z najstarszych grodów na Słowacji. Późniejsi właściciele Horváth-Stansithowscy, pochodzący z doniosłej chorwackiej rodziny szlacheckiej, stopniowo przebudowali gród na pałac renesansowy. W 1588 roku Gregor Horváth-Stansith w rodzinnej siedzibie założył szkołę humanistyczną, a w latach 1618 - 1628 kontynuował przebudowę pałacu, który w tych czasach uzyskał swój dzisiejszy kształt. Do pierwotnie trzy flankowej budowy po pożarze w 1708 roku dołączono czwartą flankę, dzięki czemu powstał typowy, kwadratowy rzut poziomy z wewnętrznym dziedzińcem.


Beri več...

Preglej komentarje (0)Wspomnienie - zabytki; masta, zamki, ruiny; Kežmarok...
by Pogranicze SK
Published: December 15, 2011
Izpis    Email

Hrad Kežmarok

   Dominantą tatrzańskiego miasta Kežmarok jest zamek (Hrad Kežmarok), który się zapisał do historii tatrzańskiej turystyki jako punkt wyjściowy pierwszej znanej wyprawy w Tatry Wysokie.

Muzeum (Thökölyho zámok) należy do typu tak zwanych miejskich zamków,
 - został wybudowany bezpośrednio na terenie miasta w celu ochrony przed ewentualnymi wrogami. Budowa zamku jest związana z rodziną Zapolskich. W 1528 przeszedł w ręce polskiego rodu szlacheckiego Laskich. W 1570 przeszedł bezprawnie w ręce rodziny Thökölyovców, której cztery pokolenia żyły tu aż do 1684. W tym czasie pierwotnie gotycki budynek został przebudowany w elegancką rezydencję renesansową. Ostatnim właścicielem zamku był Ferdinand Rueber. Zamek był używany do wielu różnych celów, między innymi na magazyny. Dziś jest tu muzeum. Jedna z wystaw pokazuje historię zamku od jego powstania do początku XX wieku.

opracował Pipa
photo VICO, Slovakia travel, (miro, bo, zakapior)

   Kežmarok, po polsku Kieżmark, to kolejne urocze miasto na Słowacji, które warto odkryć podczas turystycznych eskapad. Położenie pod Tatrami jest prawdziwą bramą w Tatry i na Spisz. A oprócz przepięknych widoków znajdziemy tam również coś innego - mnóstwo wspaniałych miejsc czekających na odkrycie.
   Miasteczko to wyjątkowa sceneria dla romantycznych spacerów, bo mimo że niewielkie, zachwyca zacisznymi uliczkami i malowniczym rynkiem. Zachowała się również stara zabudowa nadająca Kieżmarkowi nieco staroświeckiego, uroczego charakteru. Warto udać się na przechadzkę ulicą Hviezdoslava, przy której stoją pastelowe kamieniczki. Natomiast w pobliżu zamku zachowały się domy, gdzie dawniej mieszkali rzemieślnicy. Ich cechą charakterystyczną są spadziste dachy kryte gontem.
Katarzyna Błasik


Beri več...

Preglej komentarje (0)... w Liptowskiej krainie...
by Pogranicze SK
Published: July 20, 2011
Izpis    EmailHrad Liptovský Hrádok
Zamek i dwór - Historia
Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok.

   Na początku XIV wieku u ujścia Białej Liptowskiej do Wagu, u podnóża Niskich Tatr, na niewielkiej skale wapiennej zwoleński żupan Donc zbudował gotycki kamienny zamek. Zamek otoczono fosą, która zachowała się do dziś w postaci jeziorka. Pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 1341 roku
, określano go jako „Wywar”, w niektórych dokumentach figuruje jako „Novum Castrum” lub „Hradek”. Zamek pełnił funkcję strażnika drogi handlowej zwanej \"Via Magna\". Ten historyczny szlak wiódł z Europy Środkowej do Europy Wschodniej.
   W roku 1399 król Zygmunt oddał zamek w ręce M. Gorjańskiego. W 1433 zamek opanowali husyci, a później zajmowali go żołnierze Jana Jiskry. Zamek często zmieniał swoich właścicieli.
Zakapior


Beri več...

Preglej komentarje (0)Magnaci na Liptowie...
by Pogranicze SK
Published: July 15, 2011
Izpis    Email

Pariżowcy i ich następcy
    Ważną pozycję rodu Pariżowskich potwierdza fakt, że razem z kasztelanami Wielkiego Zamku Liptowskiego - Star hradu, byli bezpośrednimi reprezentantami władzy królewskiej w tym rejonie. Byli też głównymi świeckimi patronami fary święto marskiej, która stanowiła centrum kościelnej administracji w Liptowie. Pod wpływem reformacji Jan Pariżowski, razem z Jerzym z sąsiedniej Świętej Anny, w roku 1539 zajął majątek kościoła Błogosławionej Panny Marii w Świętej Marze. Jan Pariżowski, prawdopodobnie syn wspomnianego, urzędujący podżupan liptowski, zabrał w roku 1559 także klejnoty z tego kościoła. W 1564 ród Pariżowskich wymarł. Dwór i majątki w Pariżowcach uzyskali Rakowscy. Dostali się przez to do wieloletniego sporu z rodziną Uszaliowców - Uzaly, mających także prawa do spadku.
Jurko

Beri več...

Preglej komentarje (0)Stary, Wielki Liptowski Zamek
by Pogranicze SK
Published: July 5, 2011
Izpis    Email

Liptowski (Hrad Liptov)
Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok.

   Najwyżej położony zamek na Słowacji leży na wysokości 993 m nad poziomem morza w łańcuchu górskim Chočské vrchy na północy kraju. W przeszłości Zamek Liptowski był majątkiem kilku właścicieli, którzy go najpierw uzyskali od króla, a następnie został przedmiotem praw dziedzicznych.

   Powiada się, że o losie zamku w końcu zadecydował jeden z panów zamkowych w ten sposób, że kazał na oślep wystrzelić kulę armatnią i tam gdzie ona dopadnie, miał się znaleźć przyszły właściciel. Kula armatnia spadła w miejscowości Sielnica i od tamtych czasów zamek w Liptowie nazywa się też Zamkiem Sielnica.
   W kompleksie zamkowym znajduje się ekspozycja archeologiczna w przyrodzie, a zwiedzający mają dostęp do resztek odkrytej na podstawie archeologicznych badań architektury.
Zakapior

Beri več...

Preglej komentarje (0)Naslednji »
... photo...

Spišský hrad - photo Veronika

Śladami historii...

Hrad Strečno, Strečniansky hrad
zamek Strečno...... Šarišský hrad...


... Bardiejów, Bardyjów, Bardiów...


... Spišský hrad
zamek Spiski...... Spišská Kapitula...


... Mariánska hora
Mariańska Góra...... Levoča...


... Ľubovnianske múzeum
- hrad Ľubovňa
zamek Lubowelski...... Červený Kláštor
Czerwony Klasztor...... Spišská Belá
Kaštieľ Strážky
pałac Strážky...


... Hrad Kežmarok...


... Hrad Liptovský Hrádok...


... Liptovský Starý hrad,
Sielnický hrad...


Likavský hrad


Oravský hrad...