HISTORIA - región - Zemplín, Šariš, Spiš, Liptov, Orava...


Bojnický zámok - photo VICO

News
(Spiš region)... Lubowla Muzeum - zamek Stara Lubovna
by Pogranicze SK
Published: March 30, 2012
Izpis    Email1311 - pierwsza pisemna wzmianka o zamku,

1323-1343 - zamek własnością Drugethów,
1364 - władca Węgier Ludwik Wielki nadał Starej Lubowni prawa miejskie,
1412 - zamek był miejscem spotkania króla Węgier (Zygmunt Luksemburczyk) i Polski (Władysław II Jagiełło), którzy podpisali tu pakt o pokoju i przyjaźni,
- Zygmunt Luksemburczyk za pożyczkę 37 000 kóp groszy czeskich dał w zastaw królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle zamek Lubownię, miasta Starą Lubownię, Podoliniec, Gniazda (Hniezdne) i 13 innych miast spiskich,
- zamek staje się siedzibą zarządców (starostów) zastawionego terytorium,
1494 - król polski Jan Olbracht (7) odwiedził zamek w czasie, gdy starostwo było w rękach polskiego szlacheckiego rodu Kmitów (1478-1553 z krótką przerwą),
1591-1745 - zarządzanie zastawionym terytorium w rękach polskiego szlacheckiego rodu Lubomirskich.   Zamkowe muzeum. Do zwiedzania przeznaczono kilkanaście zamkowych wnętrz, a także dziedzińce, baszty i mury obronne. W dawnej bramie wjazdowej urządzone jest lapidarium, pokazujące szczątki tablic pamiątkowych i urządzeń z czasów od XIV do XVII wieku. Podwórze z basztami obronnymi poza ekspozycją znaków cechowych z Lubowli prezentuje przede wszystkim piękny widok na dolinę Popradu i daleki łańcuch Tatr. W wieżach strażniczych pokazano przystępnie skrót historii zamku, czemu towarzyszą fragmenty zegarów wieżowych i oryginalna chorągiew żałobna.
   Najciekawszym fragmentem ekspozycji jest kilka zrekonstruowanych pomieszczeń dawnego pałacu Lubomirskich, w tym sala, w której starostowie spotykali się z burmistrzami miast spiskich, zbrojownia, salon, sala królewska oraz pomieszczenia, użytkowane przez ostatnich właścicieli zamku - Jana i Izabelę Zamoyskich. Interesujące i poniekąd wzruszające jest także mieszkanie kasztelana, składające się z sieni, kuchni, salonu i sypialni, urządzonych tak, jakby mieszkańcy tylko wyszli na chwilę, pozostawiając wszystkie sprzęty na miejscu.

   To wielka majestatyczna twierdza renesansowa, która wznosi się nad doliną rzeki Poprad. Powstał on na początku XIV wieku. W dzieje zamku wpisali się przedstawiciele wielkich szlacheckich rodów węgierskich (Omodejowie, Drugethowie) oraz polskich (Kmitowie, Lubomirscy, Zamojscy). Ponad 350 lat był siedzibą polskich starostów zastawionej części Spisza. Zamek zaszczycili odwiedzinami królowie węgierscy (Maria, Zygmunt Luksemburski) i polscy (Władysław Jagiełło, Jan Olbracht, Jan Kazimierz, Jan Sobieski) W latach 1655-1661 na Zamku Lubowniańskim były ukryte polskie klejnoty koronacyjne. Najcenniejszym obiektem twierdzy jest główna wieża, po remoncie udostępniona zwiedzającym w 2003 roku.


photo (zakapior)

   Samodzielną ekspozycją, usytuowaną pod Zamkiem Lubowelskim, jest muzeum architektury ludowej - skansen. Udostępnia zabytki architektury ludowej i sposobu życia regionów Spiszu i Szarysza.
opracował Miro

foto (bo)

Legendy
O chorągwi żałobnej …
... opowiada się w Zamku legendę, że w XVIII wieku na murach zaczęła się w nocy pokazywać Śmierć. Nie można było jej w żaden sposób wygnać. Dopiero pewien warszawski kupiec, znający zapewne legendę o bazyliszku, poradził wystawić na zamkowych murach lustra. Nie pomogło, bo Śmierć lustra porozbijała i nadal straszyła. Na szczęście raz pokazała się przebywającemu przypadkiem na Zamku zdolnemu artyście, który ją na drugi dzień udatnie namalował. Jego obraz krawiec wszył do zamkowej chorągwi, którą wywieszono na wieży i w nocy oświetlono pochodniami. Śmierć przestraszyła się swojej podobizny i uciekła z zamku. Od tej pory chorągwi używano dla odstraszania śmierci - na przykład w czasie zarazy albo oblegania zamku …


Inną legendę
- o drewnianych żołnierzach -
przypominają w zamkowej kaplicy, pod wezwaniem patrona rycerzy, Michała Archanioła ...
… działo się to podobno w Sylwestrową noc w 1720 roku. Straż trzymali dwaj żołnierze. Jako że zima była sroga, a w Sylwestra nie spodziewali się żadnej kontroli - schowali się do strażnicy i przysiedli przy palenisku. Zdjęli kożuchy i zmorzył ich sen. W tym czasie kasztelan pozostawił jednak bawiących się gości i znalazł wojaków smacznie śpiących. Ogromnie się zagniewał i przeklął obu żołnierzy, którzy zamienili się w drewniane kukły. Ich duchy za karę po dziś dzień trzymają straż na zamku …
Opracował Miro

zdjęcia użyczone, photo VICO, V. Dlugolinsky, (bo, zakapior)Preglej komentarje (0)
... photo...

Spišský hrad - photo Veronika

Śladami historii...

Hrad Strečno, Strečniansky hrad
zamek Strečno...... Šarišský hrad...


... Bardiejów, Bardyjów, Bardiów...


... Spišský hrad
zamek Spiski...... Spišská Kapitula...


... Mariánska hora
Mariańska Góra...... Levoča...


... Ľubovnianske múzeum
- hrad Ľubovňa
zamek Lubowelski...... Červený Kláštor
Czerwony Klasztor...... Spišská Belá
Kaštieľ Strážky
pałac Strážky...


... Hrad Kežmarok...


... Hrad Liptovský Hrádok...


... Liptovský Starý hrad,
Sielnický hrad...


Likavský hrad


Oravský hrad...