HISTORIA - región - Zemplín, Šariš, Spiš, Liptov, Orava...


Bojnický zámok - photo VICO

News
Bojnický zámok...
by Pogranicze SK
Published: January 10, 2009
Izpis    Email

   W dokumencie był wzmiankowany jako opactwo Zobor. Jednym z pierwszych jego właścicieli był węgierski magnat Mateusz Czak, który go otrzymał od króla węgierskiego Władysława V. W kolejnych wiekach zamek często zmieniał  właścicieli. Zamek wraz z okolicznymi dobrami należały do księcia Jana Korwina (naturalnego syna króla Macieja Korwina), a od 1526 do Turzonow. W 1643 r. zamek przeszedł na własność arystokratycznego rodu Pálffy, którego członkowie znacznie go rozbudowali. Między innymi w II połowie XVII w. zbudowali i urządzili wszystkie mieszkalne pomieszczenia zamku. Ostatnim właścicielem zamku i całego dobra Bojnice był hrabia János Ferenc Pálffy (Frantisek) (1828 - 1908). Był znanym kolekcjonerem dzieł sztuki. Po jego śmierci spadkobiercy zaczęli wyprzedawać zbiory, by w końcu 25 lutego 1939 r. sprzedać zamek wraz z przyległymi dobrami Janowi Bat'a, słynnemu producentowi obuwia Bata.

   Jednym z najbardziej unikalnych i cennych dzieł jest późnogotycki zestaw obrazów, tak zwany ołtarz Bojnicki florenckiego mistrza N. di Cione Ortagna z połowy XIV wieku.
   Nieodłączną część areału zamkowego stanowi park oraz park leśny, który uzupełnia jego szczególną scenerię.

    Interesującym miejscem w zamku jest jaskinia pod turnią zamkową, o średnicy 22 m i wysokości 6 m, znajdująca się 26 metrów pod poziomem IV dziedzińca na wzniesieniu trawertynowym, na którym stoi cały obiekt. W jaskini są dwa jeziorka, które prawdopodobnie były składnikiem systemu jaskiniowego. Znaleziska archeologiczne odkryte w jaskini dowodzą o zasiedleniu szczytu zamkowego już w starszej epoce kamiennej.

   Bojnice to niewielkie miejscowość w środkowej Słowacji, położona nad rzeką Nitrą w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Prievidza. Jednym z najcenniejszych zabytków jest tu usytuowany na obrzeżach miasteczka na stokach Małej Magury okazały zamek.
    Jednym z jego pierwszych jego właścicieli był ówczesny węgierski możnowładca zwany także Panem Wagu i Tatr - Mateusz Czak Trenczyński (Matúš Čák Trenčiansky). W kolejnych wiekach twierdza ta była sukcesywnie rozbudowywana, a także wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Władali nią kolejno członkowie takich znamienitych rodów jak m.in. Gilethowie, Leustachowie. W XVII wieku zamek przeszedł w ręce arystokratycznego rodu Pálffy z Bratysławy. To właśnie w czasie ich panowania z inicjatywy hrabiego Jana Pálffy budowla uzyskała swój obecny bajkowy neogotycki kształt, nawiązujący stylem do francuskich rezydencji jakie spotkać można w Dolinie Loary. Obecnie zamek w Bojnicach stanowi jeden z najpiękniejszych, najlepiej zachowanych tego typu obiektów  jakie spotkać można na Słowacji. W sezonie letnim w murach warowni bardzo często organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne takie jak m.in. turnieje rycerskie czy pokazy sokolników. Każdego roku zamek odwiedzany jest przez przeszło 350 tysięcy turystów z całej Europy, co czyni z niego jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych na Słowacji. U podnóża zamku znajduje się trawertynowa naciekowa jaskinia (Prepoštská jaskyňa) z dwoma malowniczymi jeziorkami, która jest połączona z głęboką studnią grodową, oraz najstarsze i największe słowackie ZOO w którym obejrzeć można około 270 gatunków zwierząt.

   Najbardziej znany jest Międzynarodowy Festiwal Duchów i Straszydeł (Medzinárodný festival duchov a strašidiel), który odbywa się co roku pod koniec kwietnia i na początku maja. W tym okresie zamek bojnicki staje się miejscem spotkań straszydeł, czarownic i wampirów z całego świata.   Atrakcyjności areału nadają ostateczny kształt znane i renomowane uzdrowisko które swą popularność zawdzięcza basenom termalnym. Obiekt jest centrum życia kulturalnego i towarzyskiego, odbywają się tutaj przyjęcia, bale, śluby, negocjacje handlowe i inne interesujące imprezy.Lipa Korwina

   Atrakcyjności areału nadaje ostateczny kształt rozległy park ze słynną historyczną, rozłożystą lipą króla Mateja Korvína. Według legendy tę lipę posadził Matúš Čák Trenczyński w 1301 roku, gdy umarł ostatni król z rodu Arpádowych Ondrej III.  Lipa wyrosła w przepiękne, majestatyczne drzewo (ma ona około 700 lat i jest najstarszym drzewem na Słowacji). W okresie swojego największego rozrostu korona miała około 36 metrów, główne konary sięgały do wysokości 28 metrów, obwód pnia wynosił 12 metrów. Pod drzewem odbywały się różne posiedzenia. Król Matej Korvín (1458 - 1490), o którym jest znane, że lubił przebywać w Bojnicach, organizował pod lipą wielkie gościny i narady.
   Z zamkiem bojnickim związanych jest kilka miejscowych legend. Jedna z nich opowiada jakoby król Maciej Korwin bardzo często przebywał w Bojnicach z uwagi na możliwość zażywania regeneracyjnych kąpieli w miejscowych gorących źródłach. 

Preglej komentarje (0)
... photo...

Spišský hrad - photo Veronika

Śladami historii...

Hrad Strečno, Strečniansky hrad
zamek Strečno...... Šarišský hrad...


... Bardiejów, Bardyjów, Bardiów...


... Spišský hrad
zamek Spiski...... Spišská Kapitula...


... Mariánska hora
Mariańska Góra...... Levoča...


... Ľubovnianske múzeum
- hrad Ľubovňa
zamek Lubowelski...... Červený Kláštor
Czerwony Klasztor...... Spišská Belá
Kaštieľ Strážky
pałac Strážky...


... Hrad Kežmarok...


... Hrad Liptovský Hrádok...


... Liptovský Starý hrad,
Sielnický hrad...


Likavský hrad


Oravský hrad...