HISTORIA - región - Zemplín, Šariš, Spiš, Liptov, Orava...


Bojnický zámok - photo VICO

News
... siedziba żupana spiskiego...
by Pogranicze SK
Published: May 15, 2012
Izpis    Email


photo VICO

   Bogate są także jego dzieje. Skała, na której się rozpościera, była zasiedlona już w młodszej i późniejszej epoce kamiennej. Jednak pradawne zasiedlenie nastąpiło na przełomie naszej ery, kiedy tu powstało potężne i ogromne umocnione grodzisko ludu tak zwanej kultury puchowskiej. Jego obwałowania odkryli archeologowie podczas niedawnych badań archeologicznych. Znaleźli tu także ślady mieszkań chłopów i rzemieślników oraz obszerny obiekt kultu.
    Na podstawie wielkości, sposobu fortyfikacji i struktury organizacyjnych można założyć, że już w tym okresie było tu centrum administracyjne środkowego Spiszu. Wały, w terenie jeszcze zauważalne, otaczały cały zamek i przechodziły przez jego największy dziedziniec. Po zaniku tego grodziska powstało na sąsiednim kopcu, na Dreveniku, kolejne silne grodzisko. Dopiero potem zaczyna się budowa obecnego Zamku Spiskiego.

   Wyniosłe nagie wzgórze ponad miasteczkiem - tu wznoszą się majestatyczne ruiny potężnego zamku, administracyjnej stolicy dawnego Spiszu - to zamek Spiski. Ruiny są największym zespołem zamkowym środkowej Europy, a zarazem przykładem rozwoju architektury militarnej od XII do XVII wieku.
Zamek góruje nad miejscowością Spiskie Podhradie.

    Wzgórze, na którym stoi zamek Spiski zasiedlone było już przez Celtów. Mieli tu mennicę, gdzie bito srebrne monety. 
   W 1221 roku otaczał go kamienny mur. Podobno w czasie najazdu tatarskiego w 1241 roku tu schronili się mieszkańcu Spiszu. Zamek nie został zdobyty oparł się atakom Tatarów.
   Z końca XIII wieku zachowała się potężna, zwężająca się ku górze wieża. W czasie przetaczających się przez Spisz wojen i powstań zamek został dwukrotnie zdobyty - w połowie XV wieku przez husyckie wojska Jana Jiskry, a w XVI wieku przez wojska cesarza Ferdynanda I.
    Właścicielami warowni były kolejno magnackie rodziny Thurzó, następnie Zapolya, potem znów Thurzó, a od roku 1639 aż do 1945 Csáky.
   Najstarszą częścią budowli jest tak zwany górny zamek z donżonem, romańskim pałacem, przedzamczem i fortyfikacjami z XIII wieku. Kolejne gotyckie i renesansowe budowle dodawali następni właściciele, żupanie spiscy. W dobie powstań antyhabsburskich w XVII wieku zamek opustoszał.
Dziś w ruinach pracują konserwatorzy zabytków.
   Dzisiaj na Zamku mieści się ekspozycja Muzeum Spiskiego dotycząca dziejów zamku i średniowiecznej broni. Oprócz labiryntu kamiennych zakamarków można zwiedzić niewielką wystawę historyczną. Latem odbywają się tutaj barwne imprezy. Największą atrakcją jest jednak rozległy widok roztaczający się z ruin na malowniczą okolicę, ze Spiską Kapitułą na zachodzie, białymi skałami rezerwatu trawertynów Drevenik na południu i wioskami przycupniętymi w zielonej dolinie.
Opracował Miro
photo VICO, Slovakia travel,  Bohus Zhukiewicz, (bo, zakapior)
Preglej komentarje (0)
... photo...

Spišský hrad - photo Veronika

Śladami historii...

Hrad Strečno, Strečniansky hrad
zamek Strečno...... Šarišský hrad...


... Bardiejów, Bardyjów, Bardiów...


... Spišský hrad
zamek Spiski...... Spišská Kapitula...


... Mariánska hora
Mariańska Góra...... Levoča...


... Ľubovnianske múzeum
- hrad Ľubovňa
zamek Lubowelski...... Červený Kláštor
Czerwony Klasztor...... Spišská Belá
Kaštieľ Strážky
pałac Strážky...


... Hrad Kežmarok...


... Hrad Liptovský Hrádok...


... Liptovský Starý hrad,
Sielnický hrad...


Likavský hrad


Oravský hrad...